De Wastedge is een modern cloud-gebaseerde software suite, aangeboden als webdienst, met geïntegreerde Google mapping, routeoptimalisatie en mobiele apps,  die wereldwijd een groot aantal bedrijven in de afvalindustrie ondersteunt bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

Deze bedrijven zijn o.a. actief in de volgende sectoren:

 • Afzetcontainer inzameling
 • Rolcontainer inzameling
 • Archiefvernietiging
 • Recycling  (Op- en overslag)
 • Oliën en Vetten inzameling
 • Vloeibaar en Gassen
 • Makelaars en Onderaannemers
 • Huishoudelijkafval

Wastedge richt zich op de volgende aspecten van de bedrijfsvoering:

 • Verkoop en contractbeheer
 • standaardprijzen en prijsafspraken per project
 • planning materieel en personeel
 • Route optimalisatie
 • Genereren opdrachten
 • Opdrachten in apps
 • Workload verdeling
 • Recycling
 • Management informatie
 • Klanten portalen

monitors

Ons hoofdkantoor is gevestigd en Limerick (Ierland). Er zijn wereldwijd resellers van Wastedge die de naast de verkoop ook de implementatie en support verlenen. De resellers zijn gevestigd in Australië , Zuid Afrika, Canada , Engeland en Nederland  en hebben veel markt- en branche kennis.

De Wastedge programmatuur is momenteel gehost op professionele, veilige servers in grote datacenters in Australië, Europa, Engeland en America.

De innovatieve en vergaande integratie met Google Maps en mobile apparaten onderscheiden ons van andere leveranciers.

Wastedge is daarnaast het enige echte web-based systeem voor de afvalbranche.

Wie wij zijn?

 • Afvalspecialisten
 • Veel branche ervaring
 • Internationale Partners
 • Veilige Cloud servers
 • Data en Privacy beveiliging

Wat we doen?

 • Stroomlijnen van het bedrijfsproces
 • Verminderen van Administratieve lasten en kosten
 • Productiviteit verhogen
 • Route optimalisatie
 • Besparen op reistijden en -kosten
 • Verhoog serviceverlening

Hoe we het doen?

 • Bedrijfsproces automatiseren
 • Efficiënte communicatie met buitendienst
 • Minder dubbel werk handwerk
 • Data uitwisseling met voertuigen
 • Eenvoudig te gebruiken apps
 • Google Maps integratie

Voor wij wij het doen?

 • Commercieele en Industriele afval inzamelaars
 • Papier Recycling en Vernietiging
 • Bouw en Sloop bedrijven
 • Vloeibare en vluchtige producten
 • Medisch afval
 • Huihoudelijk en Gemeentelijke afvalinzamelaars